1199 08.11.2017 - 7-8 2017

 

  377 13.11.2017   2017/2018

 

1200 08.11.17 2017/2018  

 

   305 19.09.2017 . "   2017/2018 " 

 

270 31.10.2017 . 2 " "

 

         

          http://dpo53.ru/pages/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov